Make your own free website on Tripod.com

U przyjaciól

W piatek 27 lutego w malym audytorium Talliskiej Szkoly Komercyjnej odbyl sie uroczysty wieczór zorganizowany przez Stowarzyszenie Estonia-Polska (Eesti-Poola Ühing) z okazji 80 rocznicy Republiki Estoskiiej. W uroczystosci udzial wzieli równiez zaproszeni czlonkowie ZPE oraz polscy dyplomaci akredytowani w Estonii.

W czesci oficjalnej wieczoru wystapili z krótkimi wykladami: p. Enn Liimets, przewodniczacy zarzadu SEP, Ambasador RP w Estonii p. Jakub Wolasiewicz, prezes ZPE p. Zofia Tiits oraz wykladowca jezyka polskiego na Uniwersytecie w Tartu p. profesor Jan Lewandowski. Enn Liimets zapoznal sluchaczy z dzialalnoscia SEP tak retrospektywnie jak i na dzie dzisiejszy. Jedna z bardziej ciekawych form dzialania Stowarzyszenia jest z cala pewnoscia organizowanie cyklu tematycznych wycieczek do Polski, na przyklad "Polskie ogrody zoologiczne" czy "Polskie ogrody botaniczne". Interesujaca jest równiez nowa taktyka w przysparzaniu Polsce nowych przyjaciól, a dla Stowarzyszenia nowych czlonków, o czym piszemy nieco blizej w wywiadzie z przewodniczacym.

Jego Ekscelencja p. Jakub Wolasiewicz poinformowal zebranych w swym wystapieniu miedzy innymi o tym, iz po planowanej na kwiecie wizycie prezydenta Estonii Lennarta Meri w Polsce, nalezy oczekiwac w Estonii rewizyty polskiego Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza w pierwszej polowie biezacego roku, a nastepnie wizyty polskiego Ministra Spraw Zagranicznych Bronislawa Geremka. Ma wszelkie szanse dojsc do skutku równiez idea zainaugurowania w Estonii konkursów szopenowskich dla mlodziezy, które moglyby odbywac sie co dwa lata. Z okazji przypadajacej w tym roku, dwóchsetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza odbedzie sie na Uniwersytecie w Tartu dwóchstronne, polsko-estoskie sympozjum naukowe na temat twórczosci polskiego wieszcza narodowego. Ukoronowaniem tego wydarzenia bedzie pierwsza publikacja "Pana Tadeusza" w jezyku estoskim.

Z krótka retrospektywa dzialalnosci ZPE wystapila równiez prezes Zofia Tiits. Dluzej zatrzymala sie ona na nurtujacym nasz Zwiazek problemie lokalowym, który rzutuje dosc niekorzystnie na nasza obecna sytuacje. Prezes Tiits podkreslila, ze obie organizacje lacza pod wieloma wzgledami wspólne cele i zainteresowania, co samo przez sie wskazuje na koniecznosc zaciesnienia wspólpracy miedzy Stowarzyszeniem i Zwiazkiem, przy czym SEP jako organizacja o szerszych mozliwosciach w estoskich strukturach spolecznych moglaby w niejednym okazac ZPE pomoc.

Najwieksza jednak "furore" wywolal wsród sluchaczy i to zarówno polskich i estoskich krótki wyklad prof. J.Lewandowskiego o zasluzonym dla nauki i kultury estoskiej, swiatowej slawy Polaku, profesorze uniwersytetu w Kazaniu i w Dorpacie w okresie tzw. "autonomii dorpackiego uniwersytetu" - Janie Baudouin de Courtenay. Sylwetka prof. De Courtenaya doskonale wpisuje sie w obchody 80-lecia estónskiego pastwa. Byl on pierwszym naukowcem, któremu uniwersytet w Dorpacie nadal tytul honoris causa w trzy lata po powstaniu pastwa estoskiego. Polska nauke i Polaków ceniono wysoko. W okresie miedzywojennym jedyny wtedy pastwowy uniwersytet Estonii w Dorpacie (Tartu) nadal niewiele ponad 80 tytulów h.c., w tym 8 Polakom. Polacy zajmowali pod tym wzgledem 4 miejsce po (oczywiscie) Estoczykach, Szwedach i Finach, ale przed Niemcami, Anglikami i Francuzami.

Na druga czesc wieczoru zlozyl sie koncert skrzypcowy w wykonaniu uczniów jednej z talliskich srednich szkól muzycznych. Spotkanie z estoskimi przyjaciólmi zakoczylo sie czescia nieoficjalna przy kawie i rozmowie.

archiwum