Make your own free website on Tripod.com

PRZYNAJMNIEJ
OBYWATELSTWO


Senacka Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granica, chce do maja przygotowac projekt zmian przepisów o obywatelstwie polskim. Umozliwilyby one m.in. przywrócenie obywatelstwa osobom pochodzenia polskiego, które nie ze swojej winy zostaly go pozbawione - dotyczy to glównie Polaków ze Wschodu.
Nowe rozwiazania musza byc tez scisle powiazane z uregulowaniem sprawy repatriacji. Do dzis obowiazuje konwencja miedzy Polska a ZSRR w sprawie unikania podwójnego obywatelstwa. Senatorzy opowiedzieli sie za uznaniem za niewazne wszystkich sowieckich aktów prawnych i decyzji dotyczacych obywatelstwa polskiego. Jednym z problemów przy wprowadzeniu nowych rozwiazan prawnych moze byc sprawa nieuznawania przez Bialorus, Litwe i Ukraine podwójnego obywatelstwa.

archiwum