Make your own free website on Tripod.com

Zwiazek Polaków w Estonii

Zarzad rozdzielil funkcje

Na zebraniu w dniu 28 marca nowy Zarzad ZPE rozdzielil poprzez jawne glosowanie funkcje, jak nastepuje:

prezes - Tatiana Danilewicz-Muna

sekretarz - Teresa Mincewicz
skarbnik - Anna Poplawska
sekcja dziecieca - Wanda Wierchogljad
sekcja mlodziezowa - Jerzy Tarnaszynski
bibliotekarz - Helena Uibo
czlonkowie Zarzadu - Halina Barsuk, Nina Jankowska

archiwum